top of page
  • Forfatterens bildeJune

Likestilling for Smerte

Vi trenger din hjelp!


Er du bosatt i Norge?

Da trenger vi din hjelp! Smertekirken jobber i disse dager med ny søknad for å bli et registrert trossamfunn og vi trenger flere medlemmer. Dersom du bor i Norge og er interessert i åndelig vekst, smerteritualer, eller bare elsker å henge i kroker, hadde vi satt stor pris på din støtte i form av å bli medlem av vårt fellesskap! Vi kommer ikke til å kreve at du går i kirka hver søndag eller betaler kollekt, du behøver ikke å “henge” henge med oss, men vi trenger din støtte slik at vi kan nå vårt mål.Å bli et registrert trossamfunn på lik linje med alle de andre vil tjene vårt fellesskap ved å gi oss muligheten til å kunne tilby flere arrangement her på gården og andre steder rundt om i Norge. Hvordan, sier du? Vel, hvert år gir den norske regjeringen støtte til registrerte tros- og livssynssamfunn (TLS). Støtten kommer ikke i form av en klem eller et klapp på ryggen, det kommer i form av tilskudd i kroner og øre—og det er en form for støtte vi virkelig kan trenge!Hva?

Et av de største målene til Smertekirken er å bli anerkjent av den norske regjeringen i form av å bli et registrert trossamfunn. Dette innebærer å sende en søknad for å få tilskudd som også dokumenterer hva vi tror på, hvordan vi er organisert og at vi har minimum 50 medlemmer bosatt i Norge. Vi ønsker velkommen til medlemmer fra hele verden, men vi trenger minst 20 flere medlemmer bosatt i Norge før slutten av 2022 for å kunne søke.

Hvorfor?

Å bli et registrert trossamfunn vil komme både Smertekirken og våre medlemmer til gode. Den norske regjeringen gir et årlig statstilskudd per medlem til registrerte tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som om lag tilsvarer statens og kommunenes tilskudd til Den norske kirke per medlem. I dag er Smertekirken meldt inn som en religiøs forening i Brønnøysundregistret, men ikke et registrert trossamfunn på lik linje med Den norske kirke. Donasjonene som vi mottar for arrangementer og ritualer går til en egen foreningskonto, men det kreves en del private midler for å få det til å gå rundt.


Å ikke være et registrert trossamfunn begrenser muligheten for ulike seremonier og type ritualer vi kan tilby våre medlemmer, fratar oss mulighet å få statsstøtte og gir ikke full juridisk beskyttelse og rettigheter til våre medlemmer i utøvelsen av vår religion. Her er noen eksempler:

  • Av de ritualene vi ikke lovlig kan utføre, er det mest aktuelle en juridisk bindende ekteskapsseremoni. Vi har et par som virkelig har lyst til å gifte seg i Smertekirken, men som vi ikke kan hjelpe siden vi ikke har myndighet til å foreta vigsler.

  • Statstilskudd ville gitt Smertekirken muligheten til å tilby flere tjenester til vårt fellesskap, som å organisere ritualer og samlinger i andre områder av Norge for medlemmer som ikke har muligheten til å reise til oss. Vi vil kunne bygge flere hengepunkter (inkludert et innendørs punkt for når været er utfordrende) og å kunne dekke reise og utgifter for andre som kan komme og dele sin ekspertise i seminarer og spesielle arrangementer (som for eksempel meditasjon, shibari, yoga, kullvandring og personlig vekst- og mestringsseminarer).

  • Norsk lov beskytter personer mot diskriminering og trakassering basert på deres religiøse overbevisning. Det å bli et registrert trossamfunn vil kunne hjelpe oss å formalisere denne beskyttelsen overfor våre medlemmer.

I tillegg til de ovenstående eksemplene mener vi at å bli et registrert trossamfunn vil løfte stigmaet det er å ikke tilhøre “en ekte religion”. Våre ritualer hjelper folk, bringer folk sammen og av og til endrer folks liv på et fundamentalt plan. Vi står støtt i vår tro om at vår religion fortjener den samme respekten og annerkjennelsen som andre tros- og livssyn og at noe annet enn det er diskriminering.


Hva tilbyr Smertekirken våre medlemmer?

Medlemmer har mulighet til å bestemme Smertekirkens retning fremover ved sin stemmerett og rett til å fremme forslag til styret om Smertekirkens organisasjon og utforming ved hvert årlig styremøte. De vil også få avslag i pris på private ritualer, t-skjorter og annen merch, samt invitasjon til arrangementer kun for medlemmer. Å få statstilskudd vil gjøre det mulig for kirken å tilby flere og bedre tjenester til våre medlemmer, og hjelpe oss å dekke kirkens kostnader. Avslag i pris på ritualer og merch er ikke så lett for oss å gi akkurat nå siden vi tar mye av kostnadene på egen kappe. Vi gjør vårt beste for å ikke la ritualene koste for mye, men å motta statstilskudd vil kunne gi oss litt pusterom og mange flere muligheter for vekst og til å nå ut til flere.


Hvordan bli medlem?

Du blir veldig enkelt medlem i Smertekirken ved å fylle ut medlemsregistreringsskjemaet på vår nettside under /join. Dersom du allerede er medlem av et registrert tros- og livssynssamfunn (som for eksempel Den norske kirke) trenger du å melde deg ut derfra før du kan bli medlem hos oss, men du må gjerne ta din gud med deg (så lenge dere begge følger våre vedtekter)! Alle er invitert uansett nasjonalitet og bostedsadresse, men det er kun de som er bosatt i Norge som teller mot statsstøtte.


Fortell dine venner!

Hjelp oss å spre det glade budskap! Vi trenger så mye hjelp vi kan få for å nå vårt mål! Fortell gjerne dine venner og din familie og hjelp oss å hjelpe vårt fellesskap!


Dersom du (medlem eller ikke) verver tre nye tilskuddstellende (bosatt i Norge, ikke medlem av registrert TLS) medlemmer vil vi gi deg et gratis privat ritual (til deg selv eller å gi bort til noen som trenger det)!Ingen gud? Ikke noe problem!

Vi ønsker velkommen til ateister, monoteister, paganister, hedninger, sjamaner, subgeni, skeptikere, blasfemikere, ikonoklaster, diskordianere, fritenkere og deres utvidede familier til vårt fellesskap! Har du en torn i siden til religion? Ja, det skjønner vi, men vi er jo ikke DEN SLAGS religion. Vi tror at universet og all form for natur er guddommelig og at en guddommelig kraft omkranser og gjennomsyrer absolutt alt, men du er velkommen til å tro på det i den grad det passer deg.


Vi har til og med hørt at noen går til kristne kirker for å be, drikke vinen og spise kjeksen uten å nødvendigvis tro at tekstene i bibelen kommer ordrett og direkte fra deres gud...så vi vet det er fullt mulig å tro på deler av en religion og ikke spise hele eplet for å si det sånn.


Kort sagt, vi ønsker deg velkommen enten du tror på en personlig (antropomorf) gud eller guder, eller naturens guddommelighet som helhet (f.eks. Spinozas gud). Vår tro er at smerteritualer gir oss en mulighet, en slags portal, til å få kontakt med det gudommelige. Hvordan du konseptualiserer det gudommelige er opp til deg.
Religion?

Vi innser at religion er et meget sårt tema for mange. Vi vet at religion, selv om det har vært en kilde til mye bra for mange, også gjennom historien har vært en kilde til lidelse, undertrykkelse og vold. Noen mennesker som assosierer religion med lidelse, undertrykkelse og vold ser på konseptet av religion i seg selv som ondt og nekter å ha noe med det å gjøre som et personlig, moralsk standpunkt.


Vi mener at å skylde på religion fordi den har blitt brukt til å forfølge, undertrykke og drepe er en stor oversimplifisering. Det er ikke religion i seg selv som er synderen for å ha forårsaket lidelse og død, det er menneskene som bruker religion som en grunn for å gjøre disse handlingene som er ansvarlig for lidelsen de skaper i religionens navn. Mennesker som misbruker spiritualitet på denne måten, som dømmer mennesker basert på sine fordommer (basert på for eksempel hudfarge, kjønn, seksuell preferanse, fødested, og nettopp, religiøs tro), som gjemmer seg bak sin religiøse overbevisning og bruker den som et verktøy for å realisere sitt hat—det er de som er problemet.


Å tillate disse menneskene å bruke sin religion som et skjold er feil, det gir dem en mulighet til å frasi seg ansvaret for sine handlinger og skubbe det over på en diffus høyere makt. Ingen nazist som sto for retten i Nürnberg slapp unna straff med ordene “føreren beordret meg til å gjøre det” som en unnskyldning for sine handlinger, slik burde det også være for de som misbruker religion.


Vi vet at dette er et mørkt tema og at religion har hatt sine grusomme følgesvenner. Smertekirken er ikke den slags religion. Den fundamentale troen til Smertekirken er basert på selvbevissthet, selvutvikling, fysisk autonomi, inkludering, fellesskap og respekt for den guddommelige kraften som finnes i alt. De som nekter å respektere seg selv, andre eller denne kraften er ikke velkommen i vårt fellesskap.


Vår religion er for de som ser den guddommelige kraften i naturen (les: alt) rundt dem og som søker en dypere kontakt med den. Smertekirkens tro er at alt av natur—altså alt som er, har vært og vil bli—er koblet sammen og at den guddommeligheten strekker seg til, og gjennom, oss og alle guder som vi måtte tilbe. Smerteritualer gir oss muligheten til å overskride grensene for vår bevissthet og oppleve—om ikke annet for et øyeblikk—den store, hellige kraften som vi alle er en del av. Vår religion er en av kontakt heller enn avstenging, inkludering heller enn ekskludering, og vi, gjennom våre handlinger, er ansvarlige for å fremme disse verdiene. Det er for oss meningen med religion.


Alle bilder er tatt av Katarsis Foto på vår Summer Revival i juni 2022174 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Hvor Mange Medlemmer?

2023 er her og vi endte forrige år med disse medlemstallene: 63/50—for å bli statsgodkjent!!! 146 medlemmer verden rundt!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page