top of page
Joyful Labia Suspension Church of Pain Helene Fjell foto

Hvorfor Smerte?

Smertekirken – Church of Pain ser på smerte som et mangefasettert aspekt av en persons åndelige og fysiske tilværelse. Å prøve å forstå smerte, de ulike rollene den spiller i livene våre og smertens potensial som et spirituelt verktøy er grunnleggende for vår tro.

Smertens funksjon er å advare oss om eksterne og interne farer, og er en følelse som ikke bør ignoreres. I en ren fysisk forstand er dens formål essensiell, primær og innprentet i oss, og vår evne til å gjenkjenne og forholde oss til smerte er avgjørende for vår overlevelse. Den er også, med noen svært sjeldne unntak, noe alle mennesker deler. 

Fra et sosialt synspunkt er smerte noe som alle mennesker har til felles. Smertekirken tror at dens sosiale rolle har eksistert siden begynnelsen av det menneskelige fellesskap og også har røtter fra våre før-menneskelige forfedre. Mens ett av de sosiale aspektene av smerte er å jobbe for å unngå det, mener vi at et vesentlig annet er å oppleve smerte sammen—eller kjenne på den samme smerten—for å bygge opp og opprettholde en følelse av fellesskap.

En felles opplevelse av smerte, som et grupperitual eller overgangsritual, skaper en opplevelse som kan fungere som et fundament for en gruppe- eller personlig identitet. Når opplevelsen etterlater et uutslettelig fysisk merke (som f.eks. arrvev) som deltakerne deler, blir det et symbol, ikke bare på opplevelsen, men også på fellesskapet. Dette kan lett observeres i industrielle og førindustrielle kulturer.

På grunn av vår felles forståelse av smerte blir smerte ofte sett på som en form for offer—i sport, i andres tjeneste, i praksiser som kroppsmodifisering og krokhenging, osv. Smerte er noe som vi kan gi fullt og helt fra oss selv, og som sådan er det et unikt verdifullt og personlig offer.

Det åndelige aspektet av smerte stammer fra forståelsen av smerte som et offer, men Smertekirken tror at det kan være så mye mer enn bare det. Smerten kan være en portal. Konseptet med en åndsreise eller å krysse over til en annen virkelighet har eksistert siden førhistorisk tid og finnes ennå i mange kulturer i dag.

Vi tror at bruk av smerte som katalysator i det å bli ett med en høyere makt, i sjamanistiske reiser, spirit quest eller astralreiser er basert på en intuitiv og iboende forståelse av at Natur eksisterer i en flerdimensjonal tilstand—hvorav de fleste mennesker bare opplever en bitteliten flis. En heftig smertefølelse kan skyve vår bevissthet ut av rammene vi har trent oss selv til å eksistere i, åpne tankene våre for dimensjoner utover vår normalt begrensede oppfatning og gi oss et glimt av det guddommelige som vi kan ta med oss tilbake.

Smertekirken er klar over at smerte bare er ett av verktøyene som kan brukes til å oppnå denne typen transcendens, men foretrekker smerten på grunn av dens grunnleggende umiddelbare nærhet, renhet og ærlighet.

Smerteritualer

—og Hvordan Vi Fasiliterer Dem

Mens det finnes mange forskjellige smerteritualer fra ulike kulturer verden rundt, fokuserer Smertekirken – Church of Pain primært på ritualer hvor kroker blir midlertidig piercet gjennom huden. Krokeritualer hvor en person prøver å bli løftet opp fra bakken for så å henge fritt i lufta fra kroker gjennom huden kalles for et krokhengingsritual, krokhenging eller “body suspension” [engelsk]. En kan også koble kroker sammen med tau til en annen person, et tre eller diverse gjenstander, og bruke egen kroppsvekt for å trekke mot krokene. Vi kaller disse ritualene for "kroktrekking" eller "pulling" [engelsk].

Selv om Smertekirken er et trossamfunn vil vi aldri insistere at du skal følge en spesifikk oppskrift for et ritual. Vi har ingen lang tradisjon av spesifikke elementer som vi insisterer på å inkludere—som å faste, innta kjeks og vin, eller at man må være iført spesielle plagg. Siden vi tror at alt og alle er koblet sammen av den hellige universelle kraften som vi kaller for Natur, og at alt som er, har vært og skal bli er inkludert i dens omfang, er det det som er viktig og hellig for deg som betyr mest for ditt ritual.

 

Om du vil inkludere elementer som rensing med hellig røyk, velsignet vann, ofring av tobakk eller andre planter eller væsker, lapper med runer eller bønner til den representasjonen av den hellige kraften som best resonnerer med deg, er du hjertelig velkommen til å gjøre det. Om din intensjon er å bare ha det gøy på kroker og utforske den rent fysiske opplevelsen av det, er dette like gyldig som alt annet. 

Smertekirken Pain Ritual Tandem Seated Suspension Katarsis Foto

Foto: Katarsis Foto

Krokhenging

Som nevnt over, krokhenging er når en person henger fritt i lufta etter kroker piercet gjennom huden. Smertekirkens oppsett er egnet for et bredt utvalg av krokhenginger, alt fra enkle stillinger med en eller to kroker, til mange kroker og mer intrikat rigging. Kort sagt, om du har en idé for en stilling du vil henge i, kan vi få det til—så lenge vi ikke anser det å være utrygt å gjennomføre.

Krokhenging kan gjøres alene eller sammen med andre. Vanligvis velger to personer å henge sammen i en tandem krokhenging, men det er også mulig for flere enn det å henge samtidig.

Ofte anbefaler vi at en person som vil gjøre en krokhenging hos oss begynner deres ritual ved å sage ned et lite tre til å bruke i ritualet. En del av treet blir sagd av og brukt som et ankerpunkt for repet som er festet til krokene (ofte referert til som en rigg). Ved å starte ritualet på denne måten er det personen som skal henge som velger akkurat når ritualet begynner—og ritualet begynnes med å ofre noe som er levende. Vi liker å starte ritualer på denne måten fordi det kan hjelpe en person å fokusere på deres intensjoner for ritualet, at personen selv har ansvaret for å starte deres ritual og at det gir muligheten til å reflektere på ens tilkobling til—og rolle i—Naturens evige syklus av liv og død.

Alle trær som blir ofret på denne måten blir samlet og brent i et stort bål på vår Vintersolvervs Gruppekroktrekkingsritual.

Smertekirken Pain Ritual Hook Pulling from Chest Flesh Hooks Line Møller linemfoto

Foto: Line Møller

Kroktrekking

Vi tilby også kroktrekkingsritualer. Disse kan bestå av en person som trekker mot et fast punkt, et tre eller andre naturlige (eller ikke naturlige) gjenstander. Kroktrekking kan også gjøres som et grupperitual for to eller flere personer hvor krokene er koblet via tau til hverandre, et sentralt punkt, eller andre gjenstander. Dette ritualet kan tilpasses dine ønsker og behov, krokplasseringsmuligheter er mange og vi har mange steder på gården hvor ritualet kan gjennomføres. I tillegg er det mulig å trekke en gjenstand (for eksempel: en eller flere steiner, trestokk, gårdsutstyr, osv.) fra et sted til et annet om dette er av interesse.

Rituell Grunn

Stedet hvor de fleste av våre ritualer blir holdt er i vår store tripod—et trebent stativ—som er laget av tre tolv meter lange granstokker. Trærne ble hogd, tørket, barket og reist av Alan og June her på Vestrønnningen. Tripoden er plassert nært et av våre jorder og gir en skjermet, men likevel åpen følelse av å henge midt i naturen. Den kan brukes til nesten alle typer krokhenging eller kroktrekking året rundt. I tillegg til vår tripod har vi en rekke tre-til-tre-muligheter rundt omkring på småbruket som kan vurderes. Vi har for øyeblikket ingen innvendig rituell plass.

Privat Ritual eller Arrangement?

Før du tar kontakt med oss for å få utført ditt ritual, må du bestemme deg for om du vil gjøre det i en privat setting, muligens med dine venner eller familie til stede, eller om du vil komme til et av våre større arrangementer hvor du vil møte likesinnede folk. Du kan også ta kontakt med oss dersom du vil at vi skal reise til deg. Vi har egne sider for Privat Ritual, Jevndøgn/Solverv Gruppekroktrekking og Sommersolvervssamling hvor du kan få mer informasjon og melde deg på for ditt ritual, men vi anbefaler på det sterkeste at du fortsetter å lese denne siden, selv om du har gjort mange smerteritualer før.

Innlegg i vår Journal [ENG]: Ceremonies

Smertekirken-Pain-Ritual-Space_Katarsis-Foto_Suspension_1.jpg
Smertekirken-Pain-Ritual-Space_Katarsis-Foto_Suspension_2.jpg
Smertekirken-Pain-Ritual-Space_Katarsis-Foto_Suspension_5.jpg
Smertekirken-Pain-Ritual-Space_Katarsis-Foto_Suspension_3.jpg
Smertekirken-Pain-Ritual-Space_Katarsis-Foto_Suspension_4.jpg

Foto: Katarsis Foto

Fasilitering

Vår fasiliteringsstil er noe annerledes enn hva mange andre praktiserer. Noen av de som fasiliterer krokhenging inviterer seg selv inn i det fysiske rommet rundt en persons ritual uten å spørre først, eller de har en tendens til å forme og lede ritualet på en spesifikk måte. Det er i seg selv ikke noe galt i dette, men vår stil er heller å holde rommet rundt ritualet og ikke avbryte eller trå inn med mindre vårt nærvær er bedt om, eller så klart, om det er et sikkerhetsaspekt som trengs å bli sjekket eller adressert.

Vi har flere tiårs erfaring med å hjelpe folk til å løftes fra bakken og henge i kroker, og vanligvis ender folk opp med å henge fra krokene i deres ritual. Likevel føler vi at personlig handlekraft er kjernen i ritualene vi legger til rette for. Det er et enormt potensial for læring og vekst i et ritual hvor personen ikke helt forlater bakken, og vi føler at å avbryte en persons prosess bare for å oppmuntre de til å klare de siste millimeterne før de henger helt av seg selv kan være veldig forstyrrende i en sterk opplevelse de er midt inne i.

Fra vårt synspunkt er det ikke noe “galt” utfall av et ritual. Vi er absolutt klare til å tre inn i det rituelle rommet—for å holde en hånd, puste sammen, komme med hjelpende ord og oppmuntring for å klare den siste kneika før man faktisk henger der etter sin egen hud—men vi syns det er viktig at vi blir invitert inn. Det å finne styrken i å be om hjelp kan være en viktig lærdom for den personen som henger. Samtidig, det å “klare det selv” og mestre erfaringen uten hjelp fra andre kan være en sentral del av opplevelsen. I bunn og grunn, vi antar ikke å vite hva som er best for andre og det å ikke blande vårt ego inn i andres ritualer er det som kjennes riktig ut for oss.

I vår rolle som fasilitator er vårt ritual å åpne og holde det rituelle rommet for en eller flere personer som utfører sitt ritual og gjøre vårt beste for at ritualet blir utført i tråd med personens ønsker. Når det er sagt, jo mer vi vet om hva du ønsker å få ut av ditt ritual, jo bedre forberedt er vi på å fasilitere det. Vi anbefaler deg å lage en liste over ting du ønsker å diskutere med oss før ritualet starter. Dersom noe er viktig for deg å kommunisere, er det som regel bedre å snakke om det før vi begynner ritualet.

Innlegg i vår Journal [ENG]: What Is This Talk About Ritual?

Hva Med Været?

For å få en komplett opplevelse av å gjøre et smerteritual hos Smertekirken, trenger du å akseptere elementet av natur. Vi har fasilitert mange ritualer, både der man henger fra eller trekker mot kroker, i de kaldere månedene i året, og vi føler at været kan ilegge kraft til opplevelsen. Mens det å henge ute i ikke perfekt vær kan virke avskrekkende for noen, syns vi at det å bli dyttet rundt av vinden, føle solen komme og gå mens den filtreres gjennom skyene, og til og med få litt nedbør virkelig kan forsterke en persons opplevelse av Natur!

Du er invitert til å gjøre ditt ritual her året rundt og vi ber deg om å ta med passende klær for sesongen. Vi vil så klart passe på at du er trygg og ikke i risk for å få hypotermi i den kaldeste delen av året, men vi ser ingen grunn til å ikke gjøre smerteritualer i vintersesongen. Siden vi holder til på den vakre landsbygda i Norge, er det alltid en god idé (til og med på sommeren) å ha med seg en ekstra genser, varme sokker, og et lag eller to for å holde deg varm hvis det er kaldt i lufta eller klærne du har på deg mens du henger eller trekker blir våte.

Dersom vi får en uventet snøstorm, plaskregn eller tordenvær på dagen for ditt ritual, vil vi gladelig finne en ny dato for deg.

Du finner et tidvis riktig værvarsel på yr.no for Vestrønningen, Gårdsbruk, Stange, Innlandet, 358 moh.

Person hanging from flesh hooks in back smiling in the rain

Foto: Katarsis Foto

Helse

Din helse og sikkerhet er av høyeste prioritet for oss og vi trenger å vite om du har noen underliggende helseproblemer. Det er svært få helseutfordringer som vil forhindre en person fra å kunne gjøre en kroktrekking eller krokhenging, men dersom du har seriøse helseproblemer, må du informere oss om dette. Avhengig av din diagnose er det mulig at vi ber deg om å konferere med din lege på forhånd.

Vi trenger å vite om du har en blodbåren sykdom (som HIV, hepatitt, e.l.), tar blodfortynnende medisiner eller har en muskulær-/skjelettsykdom som vi burde være klar over.

Vi vil ikke fasilitere en krokhenging for gravide siden vi ikke er medisinsk kvalifisert nok til å kunne vurdere risikoen tilknyttet til dette. Men, om din lege gir klarsignal for det kan vi absolutt diskutere hvordan det kan la seg gjøre.

Jobbe for Smerte

Dersom du ønsker å gjøre et smerteritual hos Smertekirken, men penger er en utfordring, må du gjerne spørre oss om alternativer. Vi har til enhver tid mange ulike prosjekter her på småbruket og kan lage en avtale hvor du jobber for deler av eller hele beløpet. Eksempler på arbeid kan være å hogge ved, luke ugress i kjøkkenhagen, rydde kratt, klippe plen, osv. Hvis du ikke har mulighet til å hjelpe oss med praktiske gjøremål er det fullt mulig vi kan hjelpe deg likevel—det starter med at du kontakter oss via en av våre kanaler og ber om hjelp. Og det er ingenting galt i å be om hjelp.

Smertekirken Pain Ritual on hooks in a superman position with roch hanging from hooks in stomack Katarsis Foto

Foto: Katarsis Foto

Skap Ditt Smerteritual

Det er omtrent like mange meninger om hvordan man bør forberede seg på et smerteritual som det er mennesker som deltar i dem. Ingen kroktrekking er helt lik en annen, men før du har gjort din første har du ingen eksakt referanse til hva du kan forvente, hvordan det vil føles, hva du vil oppleve fysisk og mentalt når du henger der, i kroker fra din egen hud. Noen vil påstå at en kroktrekking er mye mildere enn krokhenging, men vi syns at kroktrekking kan være en fantastisk, utfordrende og givende opplevelse som man bør nærme seg med samme seriøsitet som en krokhenging. Vi tror ikke det fins en “riktig måte” å forberede seg selv på, men vi kan gi deg noen tips og råd som kan fungere for deg basert på hva vi har sett og opplevd gjennom årene.

Stilling og Krokplassering

 • Hvis dette er din første krokhenging og du ikke vet hvordan du skal henge hjelper vi deg gjerne med å finne en stilling som passer deg og din intensjon. Vanligvis starter folk med to kroker i øvre del av rygg, dette fordi det gir deg stor bevegelsesfrihet og huden her er typisk sterk og lett å arbeide med. Du kan stå oppreist og i din egen tid bli vant til følelsen av krokene, kanskje gå eller danse litt frem og tilbake eller løfte beina når du er klar. I denne stillingen er det også enkelt å sette seg ned ved behov og piercing og rigging tar ikke så lang tid, noe som etterlater mesteparten av energien din til å komme deg opp og på å henge. Hvis du vil gjøre noe annet må du gjerne gjøre det, men vi anbefaler å vente med det mer kompliserte til et senere tidspunkt.

 • Du bør kunne komfortabelt komme deg inn i stillingen du har lyst til å gjøre uten hjelp av kroker eller andre støttemidler. Dette er spesielt viktig ved stillinger som for eksempel skorpion og spagat.

 • Hvis du ønsker å gjøre en kroktrekking og trenger inspirasjon til krokplassering, kan vi anbefale en eller to kroker i brystområdet. Denne plasseringen passer fint året rundt, men er spesielt fin på vinteren når det er ønskelig å ha minst mulig hud eksponert for kulde. Den gir deg rom for å sitte og meditere, og til å stå oppreist og lene deg tilbake for å trekke mot krokene. Det er en meget god plassering for en meditativ gruppekroktrekking eller for et par mot hverandre. Andre plasseringer kan være mage, hals, rygg, rundt albuene, panne, mons pubis, gluteus maximus (rumpeballer) eller hvilket som helst annet område du ønsker å få kontakt med eller trekke mot for enhver lengde av tid.

 • Fortell oss gjerne dersom du har en spesifikk stilling, krokplassering, idé om fysiske, auditive eller visuelle elementer du vil inkludere i ditt ritual. Vi vil aldri dømme deg eller se ned på deg. Vi forbeholder oss retten til å ikke pierce deg på det eksakte sted du ønsker hvis vi mener at det ikke er sikkert.

 • Hvis du vil henge opp ned, må du bruke en klatresele.

Praktisk

 • Kle deg i noe som du finner behagelig. Hvis du vil henge naken er det også helt greit. Vi trenger tilgang til området der krokene dine skal pierces, ha det i bakhodet når du velger antrekk og velg noe med åpen rygg, shorts, undertøy, strømpebukse/ullundertøy som kan klippes hull i eller lignende.

 • Ta med noe for å holde varmen, selv på en varm dag. Noen ganger kan man bli litt kald dersom kroppen har jobbet hardt for å akseptere smerten.

 • Hvis det er veldig varmt ute, ta med noe forfriskende å drikke, en iskrem, eller et fryseelement for å kjøle deg ned. Dersom sola virkelig står på har vi en parasoll vi kan bruke.

 • Dersom du har langt hår må du gjerne flette eller sette opp håret slik at det ikke kommer i veien for krokene.

 • Ta med et klesskift i tilfelle du får litt blod på det du henger/trekker i eller at det blir vått av regn eller snø.

 • Dersom du skal gjøre en kroktrekking kan det være fint å ta med noe å sitte på som et dyreskinn eller et tykt pledd. Vi har forskjellige ting du kan låne og vi kan klippe av greiner av gran som du kan bruke som det nederste laget.

 • Ta gjerne med egen musikk om du vil (vi har en Bluetooth-høyttaler), men vi anbefaler å bare høre på lydene fra naturen.

 • Ta med en vannflaske og dine favorittsnacks. Det er bra å holde blodsukkeret oppe før du skal henge/trekke.

Mentalt

 • Ha et åpent sinn, og la dette inkludere muligheten for at opplevelsen din ikke vil bli slik du hadde sett for deg. Prøv å ikke forestille deg at det vil oppleves på en spesiell måte, men forvent heller alt og ingenting. La opplevelsen skje, vær tilstede i øyeblikket, uten å prøve å lede det.

 • Husk at det ikke finnes noe som heter et mislykket ritual. Selv ritualer der man trekker seg rett etter at man har startet er en mulighet for innsikt og vekst. I stedet for å fokusere på "suksess" eller "fiasko", prøv heller å tenke på hva du kan lære av situasjonen.

 • Ikke saboter ditt eget ritual. Ikke forvent at opplevelsen din blir den samme om du har vært oppe og festet hele natten som om du hadde hvilt ordentlig før ritualet.

 • Vær forberedt på at det kommer til å gjøre vondt—det skal gjøre vondt. Det er derimot ikke nødvendig å frykte smerten. En stor del av det å komme seg opp innebærer å slippe frykten for smerten og å akseptere at du kan kontrollere dine følelser.

 • Gjør smerteritualet for din egen del.

 • Pust (og fortsett med det).

Smertekirken-Pain-Ritual_Katarsis-Foto_Suspensions_1.jpg
Smertekirken-Pain-Ritual_Katarsis-Foto_Suspensions_4.jpg
Smertekirken-Pain-Ritual_Katarsis-Foto_Suspensions_3.jpg
Smertekirken-Pain-Ritual_Katarsis-Foto_Suspensions_5.jpg

Foto: Katarsis Foto

Etterpleie

Med mindre du blør gjennom plastrene anbefaler vi at du lar dem være på når du legger deg og fjerner dem dagen etter når du tar en dusj. Vær oppmerksom på at du kan lekke litt på laken og madrass under natten, ha på deg en t-skjorte eller sov på et håndkle for å forhindre dette. Vask sårene dine forsiktig med mild såpe og klapp dem forsiktig tørr med et rent håndkle. Hvis sårene fremdeles er åpne, sett på rene plastre. Hvis de er små og allerede holder på å lukkes, kan du enten bare å ta på rene klær etter at de har hatt litt tid til å tørke ordentlig eller du kan ha på plastre for å skape en barriere mot rusk. Det å ha plaster over sårene er speielt anbefalt dersom du skal reise et sted etter ditt smerteritual. Det er ikke nødvendig å behandle dem med noe, bare la dem være, hold dem rene og la dem gro på egenhånd.

Ikke klø, pirk eller ta på sårene dine mens de gror. La skorpene få utvikle seg og løsne av seg selv, ellers kan du ende opp med arrvev som vil gjøre huden din vanskeligere og vanskeligere å pierce og svakere og mer utsatt for at hullet kan begynne å utvide seg rundt krokene under neste krokhenging. Å pirke på sårene dine kan også føre til infeksjoner. Vi anbefaler deg ikke å bade ute, spesielt i ferskvannsinnsjøer og områder med dårlig sirkulasjon, før sårene er grodd. Ikke nøl med å oppsøke legen din hvis du får en bekymringsverdig infeksjon.

Under en krokhenging er det vanlig at det kommer litt luft inn under huden via hullene fra krokene, spesielt hvis du henger lenge og/eller svinger mye rundt. Dette er ikke farlig og ingenting å bli skremt av. Vi masserer det meste av luften ut etterpå og resten blir re-absorbert av kroppen i løpet av noen dager. Huden rundt der du hadde krokene kan i ettertid føles litt hoven, øm og "knitrende" (ofte referert til som "Rice Crispies" på grunn av lyden som de små luftboblene kan lage). Mer sjelden kan noe blod samle seg under huden i området hvor krokene satt og forårsake hevelse og ømhet—også dette vil kroppen ta seg av og det vil gradvis forsvinne. Det er også vanlig å bli litt støl og øm i det generelle området der du hadde krokene de påfølgende dagene etter ditt smerterituale, på lik linje med hvordan kroppen reagerer etter en god treningsøkt.

Et smerteritual kan være en intens opplevelse på mange forskjellige nivåer og påvirker forskjellige mennesker på forskjellige måter. Hvis du har noen bekymringer eller spørsmål om sårpleie i dagene etter ditt ritual, eller du føler behov for å snakke med noen ikke-dømmende og krok-erfarne om dine følelser, tanker og reaksjoner—glade eller triste—ikke nøl med å kontakte oss. Vi vil gjøre vårt beste for å svare på dine spørsmål og henvise deg til potensielt nyttige fora der du kan diskutere, utforske og prosessere din opplevelse med likesinnede.

bottom of page