top of page
CHURCHOFPAIN_typosymbol_TrineogKim.gif

Join Oss!

Vi inviterer deg gladelig til å bli medlem av Smertekirken! Vårt mål er å bygge et fellesskap både i Norge og internasjonalt og vi håper du vil være med. Vi er registrert som en religiøs forening i Norge, men har ennå ikke mottatt statlig anerkjennelse som vil tillate oss å lovlig utføre seremonier (som bryllup, begravelser, dåp osv.), samt motta statstilskudd per medlem. Å vise at vi har et fellesskap av likesinnede som deler vår tro på naturens guddommelighet er viktig for å motta anerkjennelse fra staten, og vi håper at du vil hjelpe oss med å nå dette målet!

Hvis du noen gang ønsker å melde deg ut av Smertekirken, send oss en e-post til contact@churchofpain.org så vil vi fjerne deg fra medlemslisten.

Hold Deg Oppdatert!

Vil du ikke bli medlem, men har lyst til å følge med på hva som skjer? Innimellom vil vi sende ut nyhetsbrev med oppdateringer og informasjon vi tror du vil være interessert i. Vi lover å ikke oversvømme innboksen din!

Calf-Suspension_Church-of-Pain_Katarsis-

SK Vedtekter

Smertekirken er åpen for og aksepterer alle i felleskapet, men visse typer adferd gir grunn for ekskludering eller utkastelse. Adferd eller ytringer som er sexistiske, rasistiske, homo- eller transfobiske, eller som på andre måter utviser mangel på respekt for andre menneskers livssituasjon, valg og grenser vil ikke bli tolerert.

  • Medlemmer skal gjøre sitt beste for å støtte hverandre i utførelsen av ritualer og opptre med respekt for hverandre.

  • En grunnleggende verdi for Smertekirken er at medlemmer må ha og videreutvikle selvrespekt og selvstøtte.

  • Lav grad av selvrespekt og selvstøtte er ikke i seg selv grunnlag for utkastelse fra Smertekirken, men styret forbeholder seg retten til å begrense deltagelse i ritualer for medlemmer som oppleves å ha behov for andre typer profesjonell veiledning og/eller behandling.

  • Siden Smertekirken er fundamentert i noe som er felles for alle mennesker vil ikke individer ekskluderes grunnet deres eventuelle tro på spesifikke guder eller krefter.

Kun personer som er godkjent av styret kan lede eller fasilitere ritualer for Smertekirken. Denne tillatelsen skal gis for hvert enkelt tilfelle. Personer som på annet vis skal tjene Smertekirken må også være autorisert av styret.

Alle medlemmer har rett til å offentlig uttale seg om sitt medlemskap i Smertekirken og sin deltagelse i ritualer. Uttalelser på vegne av organisasjonen kan kun gis etter tillatelse fra noen i styret.

 

Alle medlemmer skal ha stemmerett og rett til å fremme forslag til styret om Smertekirkens organisasjon og utforming. Årsmøtet skal skje i løpet av mars hvert år.

 

  • Frist for innmelding av saker er 14. februar.

  • For saker som stemmes over vil resultatene bli vurdert av styret som har endelig beslutningsmyndighet.

 

Vedtektene kan bli endret av styret ved flertallsavstemning. Medlemmer kan foreslå endringer til vedtektene. Endringsforslag vil bli behandlet i styret.

 

Styret skal alltid ha minst to, men ikke mer enn fem, faste medlemmer.

  • Nye styremedlemmer skal bli valgt av styret og må ha majoritets godkjennelse.

 

Nedleggelse av Smertekirken vurderes kun hvis forslaget fremmes av et styremedlem. Dersom det er flertall i styret for å legge ned kirken, står styret ansvarlig for å gjøre opp kirkens regnskap, og overføre et eventuelt overskudd til andre organisasjoner som jobber i tråd med Smertekirkens verdier.

bottom of page