top of page
A person suspended by hooks through their upper back in a tripod outside at Smertekirken - Church of Pain

DET SKAL GJØRE 

VONDT

Resurrection Suspension at Smertekirken_Helene Fjell foto

Vi tror at den høyeste og eneste kraften er natur, det er ingen kraft som ikke er natur. Natur er en universell og hellig enhet, en levende urkraft som går på tvers av og gjennomsyrer alt som er. Den er helheten og hvert enkelt punkt i alle deler av observert og uobservert virkelighet, og er kilden til all energi.

 

Naturen er en vev som holder alt sammen på tvers av tid og rom. Vi tror at mennesker har kjent på denne kraften og prøvd å forstå den og sin rolle i den i årtusener før de fant opp det første av de mange navnene de har døpt den med, og før de avgrenset den til de mange menneskelignende skikkelsene de har tilbedt den i.

bottom of page